Resultat valgforsamling 15.11.17

On 29. november, 2017 By

Følgende representanter ble valgt inn ved valgforsamling 15.11.17:

Fordelingsutvalget
Kristoffer Heggelund Knutsen
Ole Edvard Laengen Børresen

SiA-styret (faste)
Preben Jakobsen Bjørnestad (valgt for to år)
Hilde Hagen
Rolf Bjarne Larsen
Simen E. Solberg

SiA-styret (vara)
1. Silje Wingereid Hammerstad
2. Ole Edvard Laengen Børresen

SiA-styreleder
Kjetil […]

Les mer

På Velferdstingsmøtet 15.november klokken 16.15 på UiA (A7-001) skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget,  og Sørbok Kulturfond.

Søknadsskjema finner du her

Frist for å bli vurdert av Valgkomiteen er 8.november, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 15.november.

Her er litt info om vervene:

Les mer

Valgforsamling 13.september

On 16. august, 2017 By

På Velferdstingsmøtet 13.september klokken 16.15 på UiA (A7-001) skal det velges representanter til:

Fordelingsutvalget til Velferdstinget og Valgkomiteen til Velferdstinget.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@vt-agder.no

Les mer

Velferdstinget behandlet søknadene om drifts- og investeringsmidler for høsten 2017 på Velferdstingsmøtet 03.mai 2017.

Vedtakene finner du her.

Det ble sendt inn 16 uttalelser fra studentaktivitetene før møtet,  og det kom 14 endringsforslag på møtet, hvorav 12 ble vedtatt.

Det ble innvilget kroner 1.016.784 i driftsmidler og kroner 312.127 i investeringsmidler. Totalt kroner 1.328.911.

Les mer

På Velferdstingsmøtet 07.desember klokken 16.15 på UiA (A7-001) skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, Valgkomiteen til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@vt-agder.no

Frist for å bli vurdert av Valgkomiteen er 01.desember.

Les mer

Velferdstinget vedtok i møte 16.03.16 å endre retningslinjene for de studentsosiale midlene. Disse endringene skjer såpass tett opp mot søknadsfristen 15. april at de ikke trer i kraft før neste semester. Disse endringene går blant annet ut på at studentaktiviteter tilhørende UiA ikke lenger må være medlem av STA for å kunne søke midler. Dette […]

Les mer

Endelig billigere buss!

On 15. februar, 2016 By

AKT har i sitt siste styremøte vedtatt at det vil komme et eget busskort rettet mot studenter. Prisen for denne billett-typen er enda ikke klar men dette er uansett en stor seier for studenter i Agder.

Se blant annet disse sakene for mer informasjon:

KRSby.no:

Drømmer om landets billigste busskort

Les mer

Velferdstinget 2016

On 8. februar, 2016 By

Hei alle sammen!

Som nyansatt konsulent for Velferdstinget er det mitt ansvar å oppdatere VT-agder.no og vår facebookside med relevant informasjon fremover. Jeg ser frem til å skape aktivitet og diskusjon i ulike kanaler om aktuelle saker og om måten ting blir gjort på. Savner dere for eksempel noen funksjoner på denne siden? Ikke nøl med […]

Les mer

Valg!

On 14. oktober, 2015 By

På Velferdstingsmøtet 11.november klokken 16.15 på UiA (A7-001) skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Her er litt info om vervene:

Les mer