Arbeidsutvalget (AU)

Velferdstinget velger et arbeidsutvalg (AU) hvor Universitetet skal ha to representanter og de resterende medlemslagene skal ha en representant hver. Leder velges særskilt. Kun faste representanter i Velferdstinget kan stille til valg.

AU har i samarbeid med Sekretariatet saksbehandlingsansvar overfor Velferdstinget. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i Velferdstinget, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av Velferdstinget.