Forsknings- og høyere-utdanningsminister Tora Aasland åpnet 31.08.2011 det nye byggetrinnet i Gimle studentby.

I alt 203 hybler og leiligheter sto klare til innflytting ved årets studiestart.

Deltagerene på åpningen ble presentert for hybler/leiligheter med flott utsikt og beliggenhet.

Vaskeriene var utstyrt med maskiner der en kan bestille vasketime på nett og der studentene får SMS ti minutter før klesvasken er ferdig.

Det ble avholdt taler av leverandør SKANSKA, STA-leder Øyvind Berdal og SiA, som alle påpekte at til tross for dette var et vellykket prosjektet,var en totalt avhengig av at Kristiansand skulle bli definert som et pressområde for at en skulle kunne gå i gang med et byggetrinn tre. En sak Velferdstinget har jobbet for i lengre tid.

Du kan lese mer om åpningen her: SiA, UiA, Fevennen.

 

Comments are closed.