På Velferdstingsmøtet 3.desember 2014 skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille til valg hvis du skal bli vurdert av valgkomiteen er onsdag 26.november 2014.

Her er litt info om vervene:

SiA-styret

velges på valgforsamling på høsten. Studentrepresentantene velges for […]

Les mer

Valgforsamling 7.mai 2014

On 15. mai, 2014 By

Her er resultatene fra valgforsamlingen som ble avholdt på Velferdstingsmøtet 7.mai 2014:

Valg av representanter til Valgkomiteen:

UiA: Tine Borg, leder

BI Kristiansand: Emil Nævisdal

Mediehøgskolen NLA: Carl Berge

Les mer

På Velferdstingsmøtet 7.mai 2014 klokken 16.15, i møterom A7-001 ved UiA, skal det velges ny valgkomité for Velferdstinget i Agder.

Hvis du er interessert i vervet kan du sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille, hvis du vil bli vurdert av valgkomiteen, er onsdag 30.april.

Her er litt info om vervet:

Valgkomiteen velges […]

Les mer

Fordelingsutvalget ønsker å kvalitetssikre tildelingsprosessen av studentsosiale midler. Derfor søker vi nå studenter med god økonomisk forståelse som kan bistå i dette arbeidet.

Kort om Fordelingsutvalget (FU):
Fordelingsutvalget tar innstilling i saker som gjelder fordeling av driftsmidler og vedtar saker som gjelder investeringsmidler til linjeforeninger og studentaktiviteter.

Studentene må kunne håndtere […]

Les mer

Hjelp oss å bremse boligbobla

On 25. februar, 2014 By

 

«Å bygge studentboliger er bra for alle, for da blir boligprisene lavere generelt.» Er du enig? Skriv under på boligkravet.no.

 

Les mer

Valgforsamling 27.november 2013

On 6. desember, 2013 By

Her er resultatene fra valgforsamlingen som ble avholdt på Velferdstingsmøtet 27. november 2013 på Pir6:

Valg av representanter til SiA-styret:

Fast: Vara: Ole Thomas Grimsli 1. Ann Katrin Hofstedt Rolf Bjarne Larsen 2. Ida Øybekk Neess Camilla Myrland 3. Ragni Melstveit Amna Drace 4. Kristoffer Meinich-Bache 5. Jan Dre Le

 

 

 

 

 

[…]

Les mer

På Velferdstingsmøtet 27.november 2013 klokken 16.15 på Pir6 skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille til valg hvis du skal bli vurdert av valgkomiteen er nå blitt utsatt til november 20.november 2013.

For mer informasjon om vervene, […]

Les mer

På Velferdstingsmøtet 27.november 2013 klokken 16.15 på Pir6 skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille til valg hvis du skal bli vurdert av valgkomiteen er tirsdag 12.november 2013.

Her er litt info om vervene:

SiA-styret

velges […]

Les mer

På Velferdstingsmøtet 29.mai 2013 klokken 16.15, i møterom A-7001 ved UiA, skal det velges ny valgkomite for Velferdstinget i Agder.

Hvis du er interessert i vervet kan du sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille, hvis du vil bli vurdert av valgkomiteen, er onsdag 22.mai.

Her er litt info om vervet:

Les mer

Valgforsamling 14.11.12

On 19. november, 2012 By

Her er resultatene fra valgforsamlingen som ble avholdt på Velferdstingsmøtet 14.11.12 på Pir 6:

Les mer