Følgende representanter ble valgt inn ved valgforsamling 15.11.17:

Fordelingsutvalget
Kristoffer Heggelund Knutsen
Ole Edvard Laengen Børresen

SiA-styret (faste)
Preben Jakobsen Bjørnestad (valgt for to år)
Hilde Hagen
Rolf Bjarne Larsen
Simen E. Solberg

SiA-styret (vara)
1. Silje Wingereid Hammerstad
2. Ole Edvard Laengen Børresen

SiA-styreleder
Kjetil Nyjordet

Sørbok Kulturfond
Ole Edvard Laengen Børresen

 

 

Comments are closed.