På Velferdstingsmøtet 27.november 2013 klokken 16.15 på Pir6 skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille til valg hvis du skal bli vurdert av valgkomiteen er nå blitt utsatt til november 20.november 2013.

For mer informasjon om vervene, trykk her.

 

Comments are closed.