Til VT

Velferdstinget (VT) er et organ som skal sikre kontakten mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og studentene ved dens tilknyttede utdanningsinstitusjoner. VT er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke.

VTs oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser. VT fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og er et rådgivende organ ovenfor SiA-styret. VT velger også studentrepresentanter til sine egne utvalg, SiA-styret, SiA Kulturfond og UGA-leder. Som representant i VT sikrer du studentenes stemme inn i arbeidet for å bedre velferdstilbud i Agder.

Det velges 12 faste representanter til VT.  Syv representanter fra UiA, to fra Fagskolen i Agder og en representant hver fra: NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Noroff og Ansgar Teologiske Høgskole.

Dersom du ønsker å bli med i Velferdstinget kan du sende en mail til lederen for Velferdstinget, Helene.

 

 

Man stiller til valg gjennom studentrådet ved sin institusjon. VT sin virkeperiode går fra 1.september til 31. august og det er minimum to møter per semester (vanligvis avholdes det tre til fire møter per semester).

 


Representantene for 2023/24 er:

Universitetet i Agder:

Fast Oskar Fjetland
Fast Vida Somers
Fast Jonetta Øyre
Fast Sara Madeleine Haga
Fast Meri Dhora
Fast Maren Valand 
Fast Stefiny Packiyanathar
Vara Arle Åmdal Vaara
Vara Marianne Johansen

Fagskolen i Agder:

Fast Juan José Vargas Garcia
Fast Aleksander Viktor Kangas

NLA Mediehøgskolen:

Fast Mia Sanness
Vara Alisa Myrvoll

Ansgar:

Fast Kristoffer Solumsmoen Mørch
Vara  

Noroff:

Fast Amy Johanne Blanchard
Vara Tarje Toledo Carlsen