Velferdstinget behandlet søknadene om drifts- og investeringsmidler for høsten 2017 på Velferdstingsmøtet 03.mai 2017.

Vedtakene finner du her.

Det ble sendt inn 16 uttalelser fra studentaktivitetene før møtet,  og det kom 14 endringsforslag på møtet, hvorav 12 ble vedtatt.

Det ble innvilget kroner 1.016.784 i driftsmidler og kroner 312.127 i investeringsmidler. Totalt kroner 1.328.911.

Den vedtatte fordelingen av driftsmidler kommer til utbetaling senest to uker før semesterstart. Investeringsmidler blir utbetalt etter kvittering/faktura.

 

Comments are closed.