Under åpningen av byggetrinn 2 i Gimle studentby, 31.08.2011, fikk forsknings- og høyere-utdanningsminister Tora Aasland en symbolsk knute i gave av leder av Studentorganisasjonen i Agder, Øyvind Berdal.

I dag kan Velferdstinget med glede annonsere at Tora har løst knuten. Kunnkapsdepartementet har besluttet at fra 2012 vil Kristiansand bli definert som et pressområde. Det innebærer, pr dags dato, at kostnadsgrensen for hver hybelenhet som SiA vil bygge går opp fra 600.000 til 700.000 og at tilskuddet til hver hybelenhet øker fra 200.000 til 250.000. Som en konsekvens av dette vedtaket ser administrerende direktør i SiA, Steinar Finnseth, nå for seg å sette i gang med et byggtrinn 3 på Gimle Studentlandsby, med 200-300 studentboliger.

Velferdstinget har jobbet med å få definert Kristiansand som pressområde over lengre tid og er fornøyd med at det ser ut til at betingelsene nå er til stede for ytterligere utbygging av studentboliger.

 

Comments are closed.