På VT-møtet 02. mai klokken 16.15 på UiA (A7-001) skal Velferdstinget for første gang velge et Arbeidsutvalg der alle studenter som er semesterregistrert ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiA kan stille til valg. Det skal også velges en ny valgkomite.

 

Frist for å bli vurdert av Valgkomiteen er 20.april, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 2.mai.

 

 

Her er litt info om vervene:

 

Arbeidsutvalget

Til Arbeidsutvalget skal det velges tre personer; Leder, Nestleder og Kommunikasjonsansvarlig.

Leder vil bli honorert tilsvarende en 40% stilling og vil være Velferdstingets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder.

Nestleder er velferdspolitisk ansvarlig for VT og leder stedfortreder.

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å oppdatere Velferdstingets digitale kanaler, lage mediestrategier og utforme informasjons og profileringsmateriell.

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra hver av de ulike medlemslagene som har representasjon på Velferdstinget. Leder velges særskilt.

Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til Arbeidsutvalget, SiA-styret, Sørbok Kulturfond, Fordelingsutvalget og Valgkomiteen. Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og gjøre en innstilling på grunnlag av dette.

 

 

 

Comments are closed.