Her er resultatene fra valgforsamlingen som ble avholdt på Velferdstingsmøtet 14.11.12 på Pir 6:

Valg av representant til Sørbok kulturfond

Henning Emil Berg Heyerdahl

 

Valg av representanter til SiA-styret

 
Fast: Vara:
Ståle Norenes 1.Amna Drace
Marit Bjørnskau Grimsrud (2 år)
Frantz A. Nilsen
Jan Dre Le

 

 

 

 

 

 

Valg av representanter til Fordelingsutvalget

UiA: Silje Urke Antonsen, Ståle Norenes, Jan Dre Le

Mediehøgskolen: Jeremy Robertson

BI Kristiansand: Jan Erik Buarøy

 

Comments are closed.