Velferdstinget (VT)

Velferdstinget er et organ som skal sikre kontakten mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og studentene ved dens tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Velferdstinget er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke. Velferdstingets oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser.

Det velges 13 faste representanter til Velferdstinget.  Syv representanter fra UiA, to representanter fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, to representanter fra Noroff og to representanter fra Ansgar Teologiske Høgskole. Fem av disse blir valgt inn til AU ved periodens første Velferdstingsmøte og mister stemmeretten sin i Velferdstingsmøtene.