Valgforsamling 14.november 2018

På Velferdstingsmøtet 14.november klokken 16.15 skal det velges SiA-styreleder og representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, og SiA Kulturfond.

Frist for å bli vurdert av Valgkomiteen er 24.oktober, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 14.november.

Her er litt info om vervene:

Les mer