Velferdstinget har signert samarbeidsavtaler med SiA og STA

Styrelededer og administrerende direktør fra SiA og leder av Velferdstinget

SiA-styreleder Jacob Haugmoen Handegard, leder av Velferdstinget i Agder Jakob Mæland og administrerende direktør i SiA Pål Harv er godt fornøyd med å ha underskrevet samarbeidsavtale mellom VT og SiA.

Velferdstinget (VT) har i vår jobbet med å utforme formelle samarbeidsavtaler med Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Studentorganisasjonen i Agder (STA). Disse avtalene er nå signert og tredd i kraft.

Prosessen bak avtalene har pågått gjennom et år. Der leder av VT, leder av STA, samt en representant fra SiA har hatt jevnlige samarbeidsmøter. I forbindelse med denne prosessen har man også avholdt en samarbeidskonferanse og vært på reise til Stavanger for å lære av hvordan man samarbeider der.

Etter at alle partene var kommet til enighet om avtaler, måtte de deretter vedtas av øverste organ i hver organisasjon. Det vil si i Velferdstinget, SiA-styret og Studenparlamentet ved UiA. Før lederne nå har formelt signert avtalene.

Les mer om saken her:

https://www.sia.no/aktuelt/2019/6/studentene-far-samarbeidsavtale/?fbclid=IwAR0gQURlCt3mr5HioY6giYc9r3czwsUjCY4cXBOznEYTHm1zqvpM6TmbPaE

https://stastudent.no/2019/06/12/sta-og-vt-har-inngatt-samarbeidsavtale/

Valgforsamling 8.mai

På Velferdstingsmøtet 08.mai klokken 16.15 i A7001, UiA Campus Kristiansand, skal det avholdes valgforsamling med valg av nytt Arbeidsutvalg og Valgkomite for Velferdstinget i Agder.

Du kan søke på vervene her:

Mer info om vervene finner du her:

Arbeidsutvalget

Valgkomiteen

For å være sikret å bli vurdert av Valgkomiteen må man melde sitt kandidatur innen 17.april, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes. Alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er valgbare.


Valg av ny leder for Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder

Da sittende leder av Arbeidsutvalget(AU) til Velferdstinget i Agder(VT) skal flytte vekk trenger vi en ny leder. Valget avholdes på VT-møtet 30.januar 2019.

Frist for å være sikret at man blir vurdert av Valgkomiteen er 9.januar, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 30.januar.

 

Du kan søke her:

 

Vervet er honorert tilsvarende en 40% stilling og har virkeperiode fra og med 1.februar til og med 30.juni.

Mer informasjon om Arbeidsutvalget finner du her: https://vt-agder.no/arbeidsutvalget/