Valgforsamling 8.mai

På Velferdstingsmøtet 08.mai klokken 16.15 i A7001, UiA Campus Kristiansand, skal det avholdes valgforsamling med valg av nytt Arbeidsutvalg og Valgkomite for Velferdstinget i Agder.

Du kan søke på vervene her:

Mer info om vervene finner du her:

Arbeidsutvalget

Valgkomiteen

For å være sikret å bli vurdert av Valgkomiteen må man melde sitt kandidatur innen 17.april, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes. Alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er valgbare.


Valg av ny leder for Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder

Da sittende leder av Arbeidsutvalget(AU) til Velferdstinget i Agder(VT) skal flytte vekk trenger vi en ny leder. Valget avholdes på VT-møtet 30.januar 2019.

Frist for å være sikret at man blir vurdert av Valgkomiteen er 9.januar, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 30.januar.

 

Du kan søke her:

 

Vervet er honorert tilsvarende en 40% stilling og har virkeperiode fra og med 1.februar til og med 30.juni.

Mer informasjon om Arbeidsutvalget finner du her: https://vt-agder.no/arbeidsutvalget/