Valgforsamling 2.desember

På Velferdstingsmøtet 2.desember klokken 16.15, som vil avholdes digitalt skal det velges SiA-styreleder og representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, og SiA Kulturfond.

Frist for å være sikret å bli vurdert av Valgkomiteen er 18.november, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 2.desember.

Her er litt info om vervene:

Les mer

Valgforsamling 06.mai

På Velferdstingsmøtet 06.mai klokken 16.15 i A7001, UiA Campus Kristiansand, skal det avholdes valgforsamling med valg av nytt Arbeidsutvalg og Valgkomite for Velferdstinget i Agder.

Du kan søke på vervene her:

Mer info om vervene finner du her:

Arbeidsutvalget

Valgkomiteen

For å være sikret å bli vurdert av Valgkomiteen må man melde sitt kandidatur innen 15.april, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes. Alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er valgbare.


Søknadsfrist studentsosiale mider 5.oktober

Vi minner om at fristen for innsending av søknad om studentsosiale midler for våren 2020 er 5.oktober. Alle dokumenter må være oss i hende innen da.

Fristen gjelder både for drifts- og investeringsmiddelsøknader som skal behandles dette semesteret.

For å få godkjent søknad om studentsosiale midler skal det legges ved regnskap fra foregående periode (høsten 2018 og våren 2019), budsjett for neste periode (våren 2020), medlemsoversikt, og en økonomisk rapport (NB! Den økonomiske rapporten er ikke det samme som aktivitetsrapporten, en skal kort redegjøre for hva en har brukt penger på i foregående periode). Mangler en av disse vil ikke søknaden bli godkjent. En godkjent søknad er ikke det samme som at aktiviteten ender opp med å få støtte. 

Retningslinjene finner dere her. Vi anbefaler dere å lese disse grundig før dere utformer søknaden.

Søknadene skal leveres digitalt via Velferdstinget sine nettsider på vt-agder.no/soknad. Vi anmoder om at vedleggene leveres i PDF format.

Vedtatte driftsmidler utbetales to uker før semesterstart.

Vedtatte investeringsmidler utbetales etter faktura, eller ved fremvisning av faktura og kvittering for betaling av faktura. Dette må sendes særskilt på mail til konsulent@vt-agder.no etter vedtak.

Valgforsamling 13.november 2019

På Velferdstingsmøtet 13.november klokken 16.15 skal det velges SiA-styreleder og representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, SiA Kulturfond og leder av Uga.

Frist for å være sikret å bli vurdert av Valgkomiteen er 23.oktober, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 13.november.

Her er litt info om vervene:

Les mer

Økonomikurs for studentaktiviteter

I forbindelse med søknadsfrist for studentsosiale midler skal Velferdstinget i Agder ha et  økonomikurs onsdag 11.september, klokken 16.15 i B3-001 på UiA, campus Kristiansand.

Vi vil gå igjennom hvordan man fører regnskap, hvordan man utformer gode søknader og hvordan søknadsprosessen for studentsosiale midler foregår.

Vi vil anbefale sterkt at dere stiller på dette for å ha et best mulig utgangspunkt for å skrive søknader.

Meld dere på her: https://vt-agder.no/pamelding-okonomikurs/

Så vi vet hvor mange som kommer, med tanke på servering av mat.

PS! Vi har foreløpig bare satt opp et kurs i Kristiansand, hvis det er stor interesse for et kurs i Grimstad vil vi sette opp et kurs der også. Hvis ikke kan vi dekke reisekostnader for de aktivitetene som kommer til kurset  fra Grimstad. Bruk påmeldingsskjema (og kommentarfelt) for å melde interesse for arrangement i Grimstad.

Velferdstinget har signert samarbeidsavtaler med SiA og STA

Styrelededer og administrerende direktør fra SiA og leder av Velferdstinget

SiA-styreleder Jacob Haugmoen Handegard, leder av Velferdstinget i Agder Jakob Mæland og administrerende direktør i SiA Pål Harv er godt fornøyd med å ha underskrevet samarbeidsavtale mellom VT og SiA.

Velferdstinget (VT) har i vår jobbet med å utforme formelle samarbeidsavtaler med Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Studentorganisasjonen i Agder (STA). Disse avtalene er nå signert og tredd i kraft.

Prosessen bak avtalene har pågått gjennom et år. Der leder av VT, leder av STA, samt en representant fra SiA har hatt jevnlige samarbeidsmøter. I forbindelse med denne prosessen har man også avholdt en samarbeidskonferanse og vært på reise til Stavanger for å lære av hvordan man samarbeider der.

Etter at alle partene var kommet til enighet om avtaler, måtte de deretter vedtas av øverste organ i hver organisasjon. Det vil si i Velferdstinget, SiA-styret og Studenparlamentet ved UiA. Før lederne nå har formelt signert avtalene.

Les mer om saken her:

https://www.sia.no/aktuelt/2019/6/studentene-far-samarbeidsavtale/?fbclid=IwAR0gQURlCt3mr5HioY6giYc9r3czwsUjCY4cXBOznEYTHm1zqvpM6TmbPaE

https://stastudent.no/2019/06/12/sta-og-vt-har-inngatt-samarbeidsavtale/

Valgforsamling 8.mai

På Velferdstingsmøtet 08.mai klokken 16.15 i A7001, UiA Campus Kristiansand, skal det avholdes valgforsamling med valg av nytt Arbeidsutvalg og Valgkomite for Velferdstinget i Agder.

Du kan søke på vervene her:

Mer info om vervene finner du her:

Arbeidsutvalget

Valgkomiteen

For å være sikret å bli vurdert av Valgkomiteen må man melde sitt kandidatur innen 17.april, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes. Alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er valgbare.


Valg av ny leder for Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder

Da sittende leder av Arbeidsutvalget(AU) til Velferdstinget i Agder(VT) skal flytte vekk trenger vi en ny leder. Valget avholdes på VT-møtet 30.januar 2019.

Frist for å være sikret at man blir vurdert av Valgkomiteen er 9.januar, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 30.januar.

 

Du kan søke her:

 

Vervet er honorert tilsvarende en 40% stilling og har virkeperiode fra og med 1.februar til og med 30.juni.

Mer informasjon om Arbeidsutvalget finner du her: https://vt-agder.no/arbeidsutvalget/