Aktuelt

Er du den nye lederen av Velferdstinget i Agder? Vi søker ny VT leder!

I denne videoen forteller Leder for Velferdstinget i Agder, Anna Synnøve Røysland kort om hva dette vervet går ut på.

Tor. 08.04. 16:36

Still til valg! Kommunikasjonsutvalget

Tor. 08.04. 16:29

Still til valg! Valgkomiteen

Tor. 08.04. 16:13

Bli litt bedre kjent med ny SiA-styreleder

I videoen under kan du bli litt bedre kjent med ny SiA-styreleder, Sofie Klit.

23.mar 14:30

Frist for å søke er 7 april Søk om studentsosiale midler!

Vi minner om at fristen for innsending av søknad om studentsosiale midler for høsten 2021 er 7.april. Alle dokumenter må være oss i hende innen da.

19.mar 11:54

Hold kontroll på studentvalget!

19.mar 10:08

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i perioden 1. mars - 5. april 2021. SHoT 2021

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

17.mar 13:29

5 mai 2021 Valgforsamling

Still til Arbeidsutvalget, Valgkomiteen eller Kommunikasjonsutvalget i Velferdstinget i Agder!

17.mar 13:22

Valgforsamling 2.desember

På Velferdstingsmøtet 2.desember klokken 16.15, som vil avholdes digitalt skal det velges SiA-styreleder og representanter til: SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, og SiA Kulturfond.

15.jan 08:56

Ledige verv

Lyst til å begynne det nye studieåret med å engasjere deg for dine medstudenter?

10.aug 2020 12:00

Valgforsamling 06.mai

På Velferdstingsmøtet 06.mai klokken 16.15 i A7001, UiA Campus Kristiansand, skal det avholdes valgforsamling med valg av nytt Arbeidsutvalg og Valgkomite for Velferdstinget i Agder.

10.mar 2020 12:00

Søknadsfrist studentsosiale mider 5.oktober

Vi minner om at fristen for innsending av søknad om studentsosiale midler for våren 2020 er 5.oktober. Alle dokumenter må være oss i hende innen da.

27.sep 2019 12:00

Valgforsamling 13.november 2019

På Velferdstingsmøtet 13.november klokken 16.15 skal det velges SiA-styreleder og representanter til: SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, SiA Kulturfond og leder av Uga.

18.sep 2019 12:00

Økonomikurs for studentaktiviteter

I forbindelse med søknadsfrist for studentsosiale midler skal Velferdstinget i Agder ha et økonomikurs onsdag 11.september, klokken 16.15 i B3-001 på UiA, campus Kristiansand.

06.sep 2019 12:00

Suppleringsvalg til Fordelingsutvalget, SiA-styret og Valgkomiteen

Velferdstinget mangler per dags dato fem representanter i Fordelingsutvalget, fire representanter i Valgkomiteen og vara-representanter til SiA-styret. Vi vil derfor avholde et suppleringsvalg på semesterets første Velferdstingsmøte 18.09.19.

23.aug 2019 12:00

Velferdstinget har signert samarbeidsavtaler med SiA og STA

SiA-styreleder Jacob Haugmoen Handegard, leder av Velferdstinget i Agder Jakob Mæland og administrerende direktør i SiA Pål Harv er godt fornøyd med å ha underskrevet samarbeidsavtale mellom VT og SiA.

12.jun 2019 08:50

Valg av ny leder for Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder

Da sittende leder av Arbeidsutvalget(AU) til Velferdstinget i Agder(VT) skal flytte vekk trenger vi en ny leder. Valget avholdes på VT-møtet 30.januar 2019.

28.nov 2018 18:38

Valgforsamling 8.mai

På Velferdstingsmøtet 08.mai klokken 16.15 i A7001, UiA Campus Kristiansand, skal det avholdes valgforsamling med valg av nytt Arbeidsutvalg og Valgkomite for Velferdstinget i Agder.

13.mar 2019 18:35

Valgforsamling 14.november 2018

19.sep 2018 18:32