Frist for å søke er 7 aprilSøk om studentsosiale midler!

Vi minner om at fristen for innsending av søknad om studentsosiale midler for høsten 2021 er 7.april. Alle dokumenter må være oss i hende innen da.

19. mar 2021 kl 11.54 Anna Synnøve Røysland

Fristen gjelder for grunnbevilgning, drifts- og investeringsmiddelsøknader som skal behandles dette semesteret.

For å få godkjent søknad om studentsosiale midler skal det legges ved regnskap fra foregående periode (våren 2020 og høsten 2020), budsjett for neste periode (høsten 2021), medlemsoversikt, og en økonomisk rapport (NB! Den økonomiske rapporten er ikke det samme som aktivitetsrapporten, en skal kort redegjøre for hva en har brukt penger på i foregående periode). Mangler en av disse kriteriene vil ikke søknaden bli godkjent. Til info: En godkjent søknad er ikke det samme som at aktiviteten ender opp med å få støtte. 

Retningslinjene finner dere her. Vi anbefaler dere å lese disse grundig før dere utformer søknaden.

Søknadene skal leveres digitalt via VTs nettsider: søknadsskjema. Vi anmoder om at vedleggene leveres i PDF format.

Vedtatte driftsmidler utbetales to uker før semesterstart. Vedtatte investeringsmidler utbetales etter faktura, eller ved fremvisning av faktura og kvittering for betaling av faktura. Dette må sendes særskilt på mail til politisk@vt-agder.no etter vedtak.