Velferdstinget har signert samarbeidsavtaler med SiA og STA

SiA-styreleder Jacob Haugmoen Handegard, leder av Velferdstinget i Agder Jakob Mæland og administrerende direktør i SiA Pål Harv er godt fornøyd med å ha underskrevet samarbeidsavtale mellom VT og SiA.

12. jun 2019 kl 08.50

Velferdstinget (VT) har i vår jobbet med å utforme formelle samarbeidsavtaler med Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Studentorganisasjonen i Agder (STA). Disse avtalene er nå signert og tredd i kraft.

Prosessen bak avtalene har pågått gjennom et år. Der leder av VT, leder av STA, samt en representant fra SiA har hatt jevnlige samarbeidsmøter. I forbindelse med denne prosessen har man også avholdt en samarbeidskonferanse og vært på reise til Stavanger for å lære av hvordan man samarbeider der.

Etter at alle partene var kommet til enighet om avtaler, måtte de deretter vedtas av øverste organ i hver organisasjon. Det vil si i Velferdstinget, SiA-styret og Studenparlamentet ved UiA. Før lederne nå har formelt signert avtalene.

Les mer om saken her:

https://www.sia.no/aktuelt/2019/6/studentene-far-samarbeidsavtale/?fbclid=IwAR0gQURlCt3mr5HioY6giYc9r3czwsUjCY4cXBOznEYTHm1zqvpM6TmbPaE

https://stastudent.no/2019/06/12/sta-og-vt-har-inngatt-samarbeidsavtale/