Thomas Johnsen, nåværende politisk nestleder

Still til valg!Vi søker ny politisk nestleder!

22. apr 2021 kl 14.25 Anna Synnøve Røysland

Er du vår nye politiske nestleder?

I denne teksten forteller politisk nestleder for Velferdstinget i Agder, Thomas Johnsen kort om hva dette vervet går ut på.

Som politisk nestleder får du bryne deg på å utvikle politikken til Velferdstinget (VT) og gjennomføre politikk sammen med lederen av VT. Du kommer til å følge opp kontakten mellom VT og Ansgar og NLA, holde arbeidsutvalget oppdatert på aktuelle saker og være leders stedfortreder der leder ikke selv kan møte.

Hverdagen som politisk nestleder er variert og spennende. Man får innsikt i SiA sin drift, SiA-styret, Studentrådene i Kristiansand og Grimstad og hvordan skolene Ansgar og NLA fungerer. Man får også prøvd seg litt på å forhandle frem gode avtaler, løsninger eller resolusjoner, og vært i kjernen av mange demokratiske prosesser som angår studenter i Agder.

Vervet som politisk nestleder er partipolitisk nøytralt fordi politikken som utvikles har studenters interesser i sentrum. Men dersom du er interessert i politikk generelt, statsvitenskap, samfunnsutvikling eller bare å bedre studentenes hverdag er dette vervet perfekt for deg. Alt VT gjør har på et eller annet vis som hensikt å bedre livet rundt studiene for studentene i Agder, og dersom mulig i hele landet gjennom samarbeidet i Velferdstingene i Norge (ViN).

Valget er 5.mai, og du kan stille helt frem til valget avholdes✅

Les mer om vervet her

Still til valg her