Bærekraft

Hva
Akademia mangler fokus på bærekraft. Dette i en kritisk periode for både akademias og verdens fremtid og utvikling.
Vi mener at akademia i Agder og i Norge har hatt en for treg reaksjon på de globale problemene vi står ovenfor og at det er viktig at dette blir tatt tak i stor grad snarest.

 

Hvorfor
Vi mener at akademia har et stort samfunnsansvar som en pilar i samfunnet og må derfor bidra til å fremme Norges utvikling mot det bærekraftige.
Vi ser ingen signifikante fremskritt eller tiltak fra SiA sine tilknyttede utdanningsinstitusjonene når det kommer til bærekraftighet.
På UiA har det ikke vært et særlig fokus på bærekraft og miljø før i år (2018) som kom inn via press fra studentene. I 2017-18 har det vært en bærekrafts ansvarlig i styret på UiA, det tyder likevel på at det ikke er lagt inn tilstrekkelig med ressurser fra utdanningsinstitusjonens sin side når vi ser på utviklingen innen bærekraft. Via studentpress er det nå vedtatt at FNs bærekrafts mål skal inn i Universitetsplanen for 2019. SiA er miljøfyrtårn og har vist gode tiltak når det kommer til mat og plastbruk i kantina. Agder har vært treg i endringen av fylket med tanke på bærekraft, det var først i 2018 at husholdningene fikk plastsortering. Kommunen har nå i tillegg fått mer bærekraftige busser. Vi ser altså et ønske om forbedring. Med tanke på SiA og kommunen Kristiansand sitt ønske om å bli en studentby kan Velferdstinget i Agder (VT) jobbe tett opp mot kommunen for å forbedre bærekraftigheten til institusjonene og Agder som helhet.

 

Hvordan
  • Jobbe med SiA, institusjonene tilknyttet SiA, kommunene og fylket for å bedre bærekraftigheten.
  • Avfallssortering
  • Kollektivtilbud
  • Ivareta og jobbe for flere grønne områder
  • Bærekraftige bygg
  • Energi sparing/generering
  • Informering
  • VT vil være en bidragsyter til at FNs bærekraftsmål blir ivaretatt, og at tiltak blir iverksatt, ved UiA.
  • VT vil jobbe for at alle utdanningsinstitusjonene i Agder skal bli miljøfyrtårn.
  • VT vil jobbe for synlighet over alle tiltak, og resultat, innen bærekraft.