Bærekraft

Hva
Vår tids største utfordring er klima og miljø. SiA ble i 2015 sertifisert som miljøfyrtårn, og har vist engasjement når det kommer til å ta miljø på alvor.

Hvorfor
Vi mener at akademia har et stort samfunnsansvar som en pilar i samfunnet og må derfor bidra til å fremme Norges utvikling mot bærekraftighet. Vi ser ingen signifikante fremskritt eller tiltak fra SiA sine tilknyttede utdanningsinstitusjoner når det kommer til bærekraftighet.

Eksempelvis kan man se at selv om SiA fokuserer på kildesortering prioriterer ikke SiAs kantiner kildesortering like høyt. Denne tendensen viser at man må styrke samarbeidet mellom SiA og stedene de har fristasjon på, slik at miljøhensynet ikke faller mellom to stoler. SiA mat og drikke har på områdene innenfor mat og plastbruk i kantina satt fokus på bærekraftighet. Det byttes ut plastartikler og utvalget i matsortementet er fokusert mer på bærekraftighet og tilrettelagt for studenes ulike behov. Dette viser at tiltak iverksettes, men de skjer saktere enn studentene ønsker. Vi ser et potensial til forbedring. Med tanke på SiA, Kristiansand kommune og Grimstad kommune sitt ønske om å være et attraktivt sted for studenter kan Velferdstinget i Agder (VT) jobbe tett opp mot disse for å forbedre bærekraftigheten til institusjonene og Agder som helhet. Dette krever også tett samarbeid med de ulike høyere utdanningsinstitusjonene.

Hvordan

  • VT må samarbeide med SiA, institusjonene tilknyttet SiA, kommunene og fylket for å bedre bærekraftigheten.
  • VT skal jobbe for at sorteringsstasjoner skal være lett tilgjengelige på alle studiesteder.
  • VT skal jobbe for et billig og attraktivt kollektivtilbud i studiebyene.
  • VT skal jobbe for at det kommer bysykler til begge vertskapsbyene.
  • VT skal jobbe for at nye SiA-bygg blir så bærekraftige som mulig.
  • VT vil jobbe for synlighet over alle tiltak som iverksettes, og resultat som oppnås, av SiA innen bærekraft.
  • VT skal støtte tiltak som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål
  • VT vil jobbe for innføring av kjøttfrie dager i kantinene
  • VT skal jobbe for at SiA renoverer sine studentboliger og at dette skjer på en bærekraftig måte.