Kommunikasjonsutvalget

VT velger fem medlemmer til kommunikasjonsutvalget (KU) med minimum to av institusjonene representert. En institusjon kan ha alle vervene i KU dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.

KU skal være en støttefunksjon for kommunikasjonsansvarlig i AU. KU forholder seg til «Retningslinjer for kommunikasjonsutvalget ».

KU har for øyeblikket fire medlemmer:

Torill Aursland, UiA

Karoline Henriksen Moland, UiA

Frida Victoria Marcussen, UiA

Katarina S. Bråthen, UiA