Årshjul for VT 2020-21

September:

 • Oppstartsseminar
 • VT-møte, behandling av årshjul og handlingsplan 
 • Økonomikurs for studentaktiviteter 
 • VT-treff

Oktober:

 • VT-møte
 • Velferdslunsj
 • VT-treff

November:

 • VT-møte m/valg av SiA-styre, SiA-kulturfond og Fordelingsutvalg, og tildeling av studentsosiale midler. Gjennomgang av budsjett. Økonomireglement. 
 • VT-treff

Desember:

 • VT-treff 

Januar:

 • VT-møte m/handlingsplan, utviklingsplan og stillingsinstruks 
 • Nyttårsbord
 • VT-treff

Februar:

 • Stor velferdslunsj i forbindelse med UGA 
 • VT-treff

Mars:

 • VT-møte m/behandling av vedtektsendringer, presentasjon av regnskap 
 • VT-treff

April:

 • Velferdslunsj
 • Økonomikurs for studentaktiviteter 
 • VT-treff

Mai:

 • VT-møte m/valg av valgkomite og neste AU. Tildeling av studentsosiale midler. Gjennomgang av handlingsplan og utviklingsplan.
 • VT-treff

Juni:

 • Overlapp

Månedlig eller til forskjellig tid hvert år: 

 • Oppstart av månedlig studentrådsmøter med SIK (16/9, 22/10, 19/11, 08/12) 
 • Ukentlige arbeidsutvalgsmøter  
 • Semestervis samarbeidsmøte med hele AU til VT og styret i STA 
 • Månedlig Digitalt møte med Velferdstingene i Norge (ViN), 1 fysisk ViN-møte i semesteret og 1 fysisk KartongViN-møte i året 
 • Deltakelse på alle styremøter til Samskipnaden i Agder (SiA), og alle møtene til Studentparlamentet (SP)