Retningslinjer for Kommunikasjonsutvalget

Kommunikasjonsutvalget velges av Velferdstinget i Agder (VT). Velferdstinget velger fem medlemmer til kommunikasjonsutvalget med minimum to av institusjonene representert.  

En institusjon kan ha alle vervene i kommunikasjonsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.  
AU og VK har ansvar for å fremme valg på alle utdanningsinstitusjonene. 

Mandat 

 

  1. Kommunikasjonsutvalget skal utarbeide en detaljert kommunikasjonsstrategi for hvert semester i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig. Utvalget skal også lage en overordnet strategiplan for hele året. Strategiplanen skal legges frem for Arbeidsutvalget i starten av juni og slutten av desember.  
  1. Kommunikasjonsutvalget skal sammen med kommunikasjonsansvarlig komme med forslag og utarbeide utkast til materiell som kan publiseres på nettsiden, Facebook, Instagram og andre relevante arenaer.  
  1. Kommunikasjonsutvalget har ansvar for å utarbeide kampanjer på vegne av VT.  
  1. Kommunikasjonsansvarlig har oppfølgingsansvar ovenfor utvalget. 
  1. Kommunikasjonsutvalget kan motta ekstra oppgaver fra Arbeidsutvalget i løpet av året.   
  1. Kommunikasjonsutvalget skal til enhver tid være på utkikk etter nye måter å promotere Vpå.