Semesterhjul for V22

Semesterhjul for våren 2022 i Velferdstinget i Agder 

 

 

Saker som skal tas opp på VT-møtet 

Sosialt 

Januar 

 • Semesterhjul V22 
 • Stillingsprosenter 
 • Nyttårsbord 

Februar 

 • Valgreglement 
 • VT-treff 

Mars 

 • Vedtektene  
 • Regnskap 2021 
 • VT-treff 

April 

 • Økonomisk avtale med Motor UiA 
 • VT-treff 

Mai* 

 • Tildeling av studentsosiale midler 
 • Evaluering handlingsplan 
 • Ny handlingsplan 
 • Utviklingsplan 
 • Avslutning for VT 

 

* I tillegg til VT-møtet er det også valgforsamling i mai, hvor AU, VK, KU og SiA-styret blir valgt.