Handlingsplan Velferdstinget i Agder 2018/19

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva VT skal prioritere, men legger ikke begrensninger for hva man kan gjøre.

Helse:

 • Lage informasjonsvideo
 • Revurdere fristen for helsekassen
 • Ha god dialog med SiA Helse
 • Promoterer helsetilbudene
 • Ha god dialog om sunn mat
 • Ha dialog med kantinene, både de private og de tilknyttet SiA
 • Spre budskap om “test deg”
 • Ha god dialog med sykehuset vedrørende tilbud for studenter
 • Alternativ til fastlege
 • Sofadebatt om SHoT
 • Legesenter
 • Ta initiativ til felles helsekampanje med ViN
 • Delaktige i selvmordskurs
 • Jobbe for minst ett fullverdig vegansk mattilbud i kantinene
 • Jobbe for å få et psykologtilbud hos SiA.

Bolig:

 • Påvirke utbyggingen av studentboliger på Lund torv
 • Mulighet for treningstilbud i kjelleren i nye studentboliger på Lund (Spicheren)
 • Prisene I det private boligmarkedet
 • Dialog med SiA angående kvalitet på studentboligene
 • Ivareta eldre studentboliger
 • Legge press på å bygge flere studentboliger hos kommuner, fylkeskommuner og SiA
 • Fokus på sikkerhet I studentboliger
 • Jobbe for at SiA får ta seg av utbygging av studentboliger
 • Jobbe aktivt for standarden på studentboliger
 • Ha god dialog med kommune, fylkeskommune og SiA

Trening:

 • Bidra til at studenter melder seg inn i treningssenter
 • Bidra til at studenter melder seg inn i aktiviteter
 • Sørge for at kvaliteten er god på Spicheren er bra
 • Sørge for at man har tilgang på baner/haller
 • Tilrettelegge for at studentaktivtetene kan driftes
 • Promotere treningstilbudene

Nasjonalt:

 • Være pådrivere for felles kampanjer
 • Være delaktige på møtene og arrangementene til Velferdstingene i Norge
 • Uttrykke ønske om samarbeid med ViN om helsevideo

Valg:

 • Promotere valg I VT
  -Stand
  -Nettkampanjer
  -Skjermer
 • Supplere der det er nødvendig
 • Sørge for at alle stillingene er besatt
 • Legge press på studentdemokratiene

Synlighet:

 • Være mye i media
 • Bruke skjermer
 • Bruke sosiale medier
 • Stå på stand
 • Skaffe promoteringsmateriell
 • Kampanjer
 • Oppdatere nettsiden
  -Kontaktinfo
  -Bilder
  -Dokumenter
  -Nyheter
  -Linke til aktivitetene
 • Lage video
 • Være synlig under pride

Transport:

 • Legge press på kommune, fylkeskommune, private aktører og SiA for å få et rimeligere busstilbud
 • Ivareta god kommunikasjon med alle aktuelle instanser
 • Opprette dialog med NSB
 • Legge press på private aktører for et bedre og rimeligere nattbusstilbud
 • Sørge for at alle institusjonene har et hyppig og bra tilbud
 • Bysykkel
 • Gangbro
 • Avholde møter med aktuelle aktører

Semesteravgift:

 • VT skal sørge for at fordelingen av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte
 • VT skal opprettholde god dialog med SiA angående bruk av resterende semesteravgiftsmidler
 • Økonomikurs
 • Følge opp FU