Handlingsplan Velferdstinget i Agder 2019/20

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva VT skal prioritere, men legger ikke begrensninger for hva man kan gjøre.

Generelt
• Ha god dialog med SiAs avdelinger, kommunen og fylkeskommunen.
• Spre Informasjon om SiAs tjenester
• Samarbeide med ViN om nasjonale kampanjer og uttalelser.
• Utarbeide organisasjonskart
• Følge opp byggingen av velferdssenteret.
• Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger.
• Forbedre nettsiden, blant annet ved å oversette til engelsk

Helse
• Samarbeide med SiAs Kantiner om sunn, variert og billig mat.
• Samarbeide med SiAs nye folkehelsekoordinator.
• Sørge for et bredt tilbud av sportslige studentaktiviteter og sikre høy standard på treningstilbud.

Bolig
• Støtte og påvirke utbygging av LundSiA samt være pådriver for utbygging av flere studentboliger.
• Utforske muligheter for å etablere et treningstilbud på LundSiA.

Valg
• Promotere VT-valg gjennom stand, nettkampanjer og kantineskjermer.
• Supplere tomme verv.
• Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg, inkludert arbeidsutvalget.
• Vurdere muligheten for å bygge en studenthytte .
• Vurdere muligheten for å etablere et studenthus som er åpent for alle studenter.

Kultur
• Følge opp studentuga
• Etablere samarbeid med Teateret

Transport
• Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud og gjennomføre møter med AKT.
• Forbedre nattbusstilbudet.
• Jobbe for et bra bysykkeltilbud.

Semesteravgift
• VT skal sørge for at fordelingen av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte.
• VT skal opprettholde god dialog med SiA angående bruk av resterende semesteravgiftsmidler.
• Avholde søkerkus.