Handlingsplan Velferdstinget i Agder 2020/21

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder skal prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet utover det.

Generelt

 • Følge opp byggingen av velferdssenteret.
 • Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger.
 • Jobbe for at institusjonene tilknyttet SIA skal bli papirløse.
 • Aktivt bidra inn i strategiprosessen til SiA
 • Arbeide for å få SiA til å bli mer synlig, samt utbedre tilbudet fra SiA, i Grimstad
 • Vurdere muligheten for å bygge en studenthytte som kan lånes av studentforeningene og/eller et studenthus som er åpent for alle studenter

Internt

 • Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg, inkludert arbeidsutvalget ved neste valg.
 • Utarbeide organisasjonskart.
 • Samarbeide med SiA Kultur og Velferd om organisatorisk utvikling av VT

SiA

 • Få gjennom saken om refusjon for transport til undervisning ved midlertidig svekket helse.
 • Gjøre helsekassa bedre kjent blant alle studenter.
 • Støtte og påvirke utbygging av LundSiA samt være pådriver for utbygging av flere studentboliger.
 • Innhente oversikt over renovering og nybygging av boliger i SiA bolig, samt miljøavtrykket til disse.
 • Spre informasjon om studiestart, Østsia og Bluebox til fag- og høgskolene.
 • Jobbe for kjøttfrie dager i kantina.
 • Evaluere det sosiale tilbudet Hokus Pokus har for studenter med barn.

Kommune/Fylkeskommune

 • Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud og gjennomføre møter med AKT.
 • Forbedre nattbusstilbudet.
 • Jobbe for et bra bysykkeltilbud.