Internasjonale studenter

Hva
Vi mener internasjonale studenter beriker akademia, pr dags dato har SiA boliggaranti i tillegg til at vi samlet ivaretar gratisprinsippet. Internasjonale studenter er likevel en svært utsatt gruppe i samfunnet vårt.
 
Hvorfor
Internasjonale studenter beriker studiekvaliteten og studiehverdagen også for norske studenter. Forskningsmiljøene i Norge er ikke spesielt store, og avhenger derfor av internasjonal kompetanse for å vokse. Ved å beholde gratisprinsippet vil vi kunne få de beste studentene fra hele verden på tross av inntekt eller formue. Rapporter viser også at internasjonale studenter innebærer inntekter så vel som de kvalitative gevinstene.
 
Det er allerede vanskelig nok som norsk student å finne hybel i Agder. Internasjonale studenter har ikke tilgang på det samme informasjonsnettverket som norske, både grunnet språkkunnskaper og sosiale nettverk. For at internasjonale studenter skal kunne ha en trygg studiehverdag i Agder er dermed SiA sine prioriteringer sentrale.
 
Internasjonalisering i akademia må ikke anses ene og alene som studentmassen som ønsker å studere ved våre utdanningsinstitusjoner. En viktig motpol er berikelsen vi skaper ved å sende egne studenter til utdanningsinstitusjoner i andre land. Kvaliteten på kompetansen og opplevelsen vi tilbyr bør derfor speile eget ønske for våre studenter som drar ut.
 
Hvordan kan vi bidra
  • Være aktive i den offentlige debatten og sørge for at den tas på rette premisser
  • Støtte opp om tiltak som bidrar til å integrere og bedre studietilværelsen for internasjonale studenter
  • Jobbe for at internasjonale studenter ikke blir en isolert gruppe under studieoppholdet.
  • Velferdstinget vil åpne dialog med SiA for å se på muligheten for å spre de internasjonale og de norske studentene på studentboligene. For å hindre konsentrasjonen av utvekslingstudenter på et område.
  • Fremme tilbud, der mange utvekslingsstudenter allerede deltar, for norske studenter.
  • Styrke de tjenester og ordninger som allerede jobber med integrering og aktivisering av internasjonale studenter.