Om Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder (VT) representerer alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA). VT består av studentrepresentanter fra Ansgar Teologiske høgskole, Fagskolen i Agder, NLA Mediahøgskolen Gimlekollen, Noroff og Universitetet i Agder.

VT jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder, eksempler på dette er studentboliger, helsetilbud, studentidrett og studentkultur. VT velger også studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond, fordeler studentsosialemidler til studentaktiviteter og linjeforeninger og er i enkelte saker et rådgivende organ for styret i SiA.

Arbeidsutvalget (AU) i VT arbeider til daglig med de velferdspolitiske sakene som blir vedtatt av studentrepresentantene i VT. Vi oppfordrer derfor alle som har spørsmål om VT til å ta kontakt med AU.

Arbeidsutvalget (AU) 20/21:

Leder:
Anna Synnøve Røysland, Universitetet i Agder
Mobil: 95005061
Mail: leder@vt-agder.no

Politisk nestleder:
Thomas Johnsen, Universitetet i Agder
Mobil: 46639125
Mail: politisk@vt-agder.no

Organisatorisk nestleder:
Michelle Brynildsen, Universitetet i Agder
Mobil: 46426512
Mail: organisatorisk@vt-agder.no

Besøksadresse:
Universitetsveien 24

Postadresse:
Velferdstinget i Agder
Serviceboks 422
4604 Kristiansand

Arbeidsutvalget 2020-2021, fra venstre: Thomas Johnsen, Michelle Brynildsen og Anna Synnøve Røysland.

Arbeidsutvalget 2020-2021, fra venstre: Thomas Johnsen, Michelle Brynildsen og Anna Synnøve Røysland.