Om Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder (VT)
er et organ for alle studenter ved Studentsamskipnaden i Agders (SiA) medlemslag; Universitetet i Agder, NLA Mediahøgskolen Gimlekollen, Fagskolen i Kristiansand, Sørlandets Fagskole, Ansgar Teologiske høgskole og Noroff.

Velferdstinget jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder. VT velger studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond. VT fordeler studentsosialemidler til studentaktiviteter og er rådgivende organ for styret i Samskipnaden i mange saker.

Arbeidsutvalget (AU) 18/19:

Leder:
Jakob Mæland, Universitetet i Agder
Mobil: 46543396‬
Mail: leder@vt-agder.no

Nestleder:
Arlene Henneli, Universitetet i Agder
Mobil: 98830025
Mail: nestleder@vt-agder.no

Styremedlem:
Victor Larsson, Universitetet i Agder
Mail: styremedlem@vt-agder.no

Sekretariat
Konsulenten til VT er ansatt i Studentsamskipnaden i Agder og fungerer som bindeledd mellom SiA sine medlemslag.

Konsulenten kan nås på e-post: konsulent@vt-agder.no, eller telefon: 38 14 21 86.