Handlingsplan 2020/2021

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder skal prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet utover det. 

Generelt 

 • Følge opp byggingen av velferdssenteret. 
 • Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger. 
 • Aktivt bidra inn i strategiprosessen til SiA 
 • Arbeide for å få SiA til å bli mer synlig, samt utbedre tilbudet fra SiA i Grimstad. 
 • Vurdere muligheten for å bygge en studenthytte som kan lånes av studentforeningene og/eller et studenthus som er åpent for alle studenter 
 • Etablere samarbeidssamtaler med alle medlemsinstitusjonene i VT.  
 • Etablere et tilbud om hundedager i eksamansperiodene.  

Internt 

 • Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg, inkludert arbeidsutvalget ved neste valg. 
 • Utarbeide organisasjonskart. 
 • Legge forholdene til rette for et AU etter sommeren med gode forutsetninger for politisk arbeid ved å gjennomføre en solid overlapp, anbefale kursing og tilstrekkelig arbeidskapasitet. 
 • Omorganisere fordelingsutvalget. 
 • Effektivisere utbetalingsanmodninger av investeringsmidler til linje- og studentforeninger. 
 • Samarbeide med SiA Kultur og Velferd om organisatorisk utvikling av VT og utvikle en modell for samarbeid ved fastsettelse av hvilke administrative tjenester SiA skal bidra med fremover. 
 • Opprette et kommunikasjonsutvalg.  

SiA 

 •  gjennom saken om refusjon for transport til undervisning ved midlertidig svekket helse. 
 • Gjøre helsekassa bedre kjent blant alle studenter. 
 • Støtte og påvirke utbygging av LundSiA samt være pådriver for utbygging av flere studentboliger. 
 • Innhente oversikt over renovering og nybygging av boliger i SiA bolig, samt miljøavtrykket til disse. 
 • Spre informasjon om studiestart, Østsia og Bluebox til fag- og høgskolene. 
 • Jobbe for kjøttfrie dager i kantina. 
 • Evaluere det sosiale tilbudet Hokus Pokus har for studenter med barn. 

Kommune/Fylkeskommune 

 • Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud og gjennomføre møter med AKT. 
 • Forbedre nattbusstilbudet. 
 • Jobbe for et bra bysykkeltilbud.