Utviklingsplan

Utviklingsplanen er organisasjonens veiledning for hvilket arbeid som skal prioriteres i en lengre periode. Utviklingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige til enhver tid, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen. 

Utviklingsplanen legger føringer for hva AU skal prioritere, men legger ikke begrensninger ovenfor hva som er mulig å arbeide med.  

 

Generelt: 

VT skal 

 • Opprettholde en god dialog med SiA angående semesteravgiftsmidler som ikke blir direkte disponert av VT.  
 • Sørge for at fordeling av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte.  
 • Følge opp samarbeidsavtalene med SiA, STA og Teateret.  
 • Avholde søkerkurs hvert semester.  
 • Endre seg i takt med omgivelsene slik at tinget i størst mulig grad evner å fremme interessene til studentene tilknyttet medlemsinstitusjonene. 
 • Jobbe for at institusjonene tilknyttet SiA skal bli papirløse. 

 

Internt: 

VT skal 

 • Forbedre nettsiden vår.  
 • Supplere tomme verv fortløpende.  
 • Legge opp til at VT-treff blir holdt på ØstsiaBluebox og Teateret. 
 • Samarbeide med Velferdstingene i Norge (ViN) for å styrke VT lokalt. 

 

Media:  

VT skal 

Samarbeide med ViN om nasjonale kampanjer og uttalelser.  

 • Spre informasjon om SiA.  
 • Promotere VT sine valg gjennom stand, nettkampanjer, kantineskjermer og andre mulige profileringskanaler.   
 • Være synlige i media.  

 

SiA: 

VT skal 

 • Følge opp StudentUGA.  
 • Jobbe kontinuerlig med å forbedre det psykososiale miljøet blant studentene. 
 • Følge opp og bistå med god samhandling ovenfor SIA på alle områder som omhandler studentvelferd. 

 

Kommune/Fylkeskommune: 

VT skal 

 • Jobbe for at Studentrådene i Grimstad og Kristiansand skal bli mer slagkraftige og at rådene skal bli beholdt videre etter prøveperioden.