Ressursdokumenter

Her er ressursdokumentene til Velferdstinget i Agder.

Ressursdokument er i denne sammenhengen ment som tematiske politiske dokument som gir en større dybde og forklaring enn den overordnede politikken. Gjennom slike dokument vil vi kunne gå nærmere inn på tema som tas opp i prinsipprogrammet og andre politiske dokument, i tillegg til å legge ved mer spesifikke politiske krav innenfor det gitte tema. På denne måten skaper man mer føringer og mer slagkraft innenfor et tema som VT-Agder anser som viktig og aktuelt.