Stillingsbeskrivelse Nestleder

Nestleder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Nestleder er velferdspolitisk ansvarlig for VT.

Nestleder er leders stedfortreder. Og hvis leder trer av i virkeperioden fyller nestleder rollen som leder.

Nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal derav sette studenters interesser på dagsorden.

Nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten med SiA, og at velferdstilbudet tilknyttet samskipnaden følges opp.

Nestleder har hovedansvar for å følge opp Fordelingsutvalget.

Nestleder skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU.

Nestleder har ansvar for at barnehage, helse og transport følges opp.

Nestleder har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for VT. Nestleder skal orientere AU og VT om dette.