Stillingsbeskrivelse Nestleder

Nestleder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.

Ansvarsområde

Nestleder er leders stedfortreder. Hvis leder trer av, eller er sykemeldt i virkeperioden fyller nestleder rollen, og mottar lønn, som leder.

Nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal derav sette studenters interesser på dagsorden.

Nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten med SiA, og at velferdstilbudet tilknyttet samskipnaden følges opp.

Nestleder har ansvar for at barnehage og helse følges opp, samt transport i samarbeid med styremedlem.

Nestleder har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for VT. Nestleder skal orientere AU og VT om dette.

Nestleder skal, sammen med styremedlem, sørge for at VT blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene

Nestleder skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU.