Stillingsbeskrivelse organisatorisk nestleder

Organisatorisk nestleder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.

Ansvarsområde

Organisatorisk nestleder har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av det faste årshjulet.

Organisatorisk nestleder har ansvar for å oppdatere sosiale medier og Velferdstinget sin nettside.

Organisatorisk nestleder har ansvar for anskaffelse av informasjonsmateriell og profileringsmateriell.

Organisatorisk nestleder skal, sammen med politisk nestleder, sørge for at VT blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene.

Organisatorisk nestleder skal legge mediestrategier for perioden.

Organisatorisk nestleder har ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av kampanjer på vegne av VT.

Organisatorisk nestleder har ansvar for kultur, samt transport i samarbeid med Politisk nestleder.

Organisatorisk nestleder skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU i arbeidsplanen.