Stillingsbeskrivelse Politisk nestleder

Politisk nestleder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.

Ansvarsområde

Politisk nestleder er leders stedfortreder. Hvis leder trer av, eller er sykemeldt i virkeperioden fyller nestleder rollen, og mottar lønn, som leder.

Politisk nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal derav sette studenters interesser på dagsorden.

Politisk nestleder har sammen med leder ansvar for kontakten med SiA, og at velferdstilbudet tilknyttet samskipnaden følges opp.

Politisk nestleder har ansvar for at barnehage og helse følges opp, samt transport i samarbeid med organisatorisk nestleder.

Politisk nestleder har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for VT. Nestleder skal orientere AU og VT om dette.

Politisk nestleder skal, sammen med Organisatorisk nestleder, sørge for at VT blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene

Politisk nestleder skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU i arbeidsplanen.