Stillingsbeskrivelse styremedlem

Styremedlem er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Styremedlem har ansvar for å:

  • oppdatere sosiale medier.
  • oppdatere Velferdstingets hjemmeside.
  • hente inn informasjonsmateriell og profileringsmateriell. 
  • sørge for at VT blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene.
  • legge mediestrategier for perioden.
  • initiere medieutspill.
  • utarbeidelse og gjennomføring av kampanjer på vegne av VT.
  • følge opp kultur, trening og kantine.
  • følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU.