Stillingsbeskrivelse styremedlem

Styremedlem er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 19,18% stilling (7,2t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.

Ansvarsområde

Styremedlem har ansvar for å oppdatere sosiale medier og Velferdstinget sin nettside.

Styremedlem har ansvar for anskaffelse av informasjonsmateriell og profileringsmateriell.

Styremedlem skal, sammen med nestleder, sørge for at VT blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene.

Styremedlem skal legge mediestrategier for perioden.

Styremedlem har ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av kampanjer på vegne av VT.

Styremedlem har ansvar for kultur, samt transport i samarbeid med nestleder.

Styremedlem skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU