Suppleringsvalg til Fordelingsutvalget, SiA-styret og Valgkomiteen

Velferdstinget mangler per dags dato fem representanter i Fordelingsutvalget, fire representanter i Valgkomiteen og vara-representanter til SiA-styret. Vi vil derfor avholde et suppleringsvalg på semesterets første Velferdstingsmøte 18.09.19.

Interesserte kandidater kan melde sitt kandidatur her:

Og du kan lese mer om vervene her:

Fordelingsutvalget

Valgkomiteen

SiA-Styret