SiA Kulturfond

Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten en studentrepresentant til SiA Kulturfond. Gjennom mange år har studentene brukt sin fagbokhandel på kampus. Det har bidratt til å skape gode økonomiske resultater. Noe av dette er nå gitt tilbake i form av SiA Kulturfond.

Fondet skal benyttes til kulturtiltak som initieres av studenter og som har til formål å gjøre studenttilværelsen på Agder enda mer meningsfull og opplevelsesrik. Fondet er opprettet og forvaltes av SiA og har som hovedformål «…å bidra til et bredt kulturtilbud for flest mulig SiA-medlemmer på lang sikt. Idrett og fag faller inn under kulturbegrepet.»

Velferdstinget har valgt inn følgende studentrepresentant for 2022:
Andreas Engeset, UiA