Til Studenter

Velferdstingets mål er å kunne være studenters stemme inn i politiske og økonomiske beslutninger som påvirker deres studenthverdag. Vi jobber for at dere skal ha sosiale arenaer, gode levekår og masse rom for aktiviteter utenfor studiene. Dette arbeidet gjøres på mange ulike måter, og på denne siden kan du lese mer om det mest synlige arbeidet vi gjør for dere som enkeltstudenter.