Til Utvalgene

Velferdstinget har fire tilhørende utvalg. Videre finner du utvalgene, og informasjon om hva utvalgene har ansvar for.