Til VT

Velferdstinget (VT) er et organ som skal sikre kontakten mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og studentene ved dens tilknyttede utdanningsinstitusjoner. VT er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke.

VTs oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser. VT fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og er et rådgivende organ ovenfor SiA-styret. VT velger også studentrepresentanter til sine egne utvalg, SiA-styret, SiA Kulturfond og UGA-leder. Som representant i VT sikrer du studentenes stemme inn i arbeidet for å bedre velferdstilbud i Agder.

Det velges 11 faste representanter til VT.  Syv representanter fra UiA, og en representant hver fra: Fagskolen i Agder, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Noroff og Ansgar Teologiske Høgskole.

Dersom du ønsker å bli med i Velferdstinget kan du sende en mail til lederen for Velferdstinget, Michelle.

 

Som student har du en verdifull innsikt i nettopp det å være student, og den innsikten om studentlivet er det viktigste man trenger for å ha noe å si om de ulike sakene som kommer opp. Jeg har gått fra å være stille og så godt som usynlig på de første møtene, til nå å foreslå egne endringer og stille til valg på nytt. Jeg tror nok jeg vil fortsette å sitte i Velferdstinget til jeg er ferdig med å studere på UiA. Så godt trives jeg! - Charlotte Ekroll, tidligere UiA-representant.

 

Man stiller til valg gjennom studentrådet ved sin institusjon. VT sin virkeperiode går fra 1.september til 31. august og det er minimum to møter per semester (vanligvis avholdes det tre til fire møter per semester).

 

Jeg har merket en enorm endring der jeg tørr mer å snakke høyt for studenter sin sak. Dette tror jeg skyldes at når sakene handler om noe større enn meg, så har jeg ikke samvittighet til å gjemme meg unna. Derfor vil jeg oppfordre akkurat deg også til å stille til valg, selv om du ikke tror at studentpolitikken er noe for deg - Charlotte Ekroll, tidligere UiA-representant.

Representantene for 2022/23 er:

Universitetet i Agder:

Fast Louise Heide Åkerman
Fast Emil Gudelis
Fast Oskar Fjetland
Fast Sara Madeleine Haga
Fast Carl William Hansen
Fast Daniils Nikolajevs
Fast  

Fagskolen i Agder:

Fast Aron Helgaland
Fast Sander Larsen

NLA Mediehøgskolen:

Fast Marius Alexander Thomassen
Vara  

Ansgar:

Fast  Vilma Himberg
Vara  

Noroff:

Fast Kris-Ruben Soløy
Vara