Handlingsplan 2021/2022

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder skal prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet utover det. 

 

Generelt:

 • Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger
 • Samarbeide med SiA Kultur og Velferd om organisatorisk utvikling av VT og utvikle en modell for samarbeid ved fastsettelse av hvilke administrative tjenester SiA skal bidra med fremover
 • Ha et ekstra fokus på SHoT-undersøkelsen som gjøres 2022 og følge opp SHoT-resultatene som kom ut i 2021

 

Politisk:

 • Følge opp arbeidet med utbygging av nye studentboliger
 • Følge opp arbeidet med å etablere et studenthus og en studenthytte
 • Etablere et tilbud om hundedager, fortrinnsvis rundt semesterstart og eksamensperioder
 • Jobbe for kjøttfrie dager i kantina
 • Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud gjennom SiK og SiG
 • Forbedre nattbusstilbudet
 • Evaluere det sosiale tilbudet Hokus Pokus har for studenter med barn
 • Følge opp fylkeskommunens strategiplan «Strategi for studentenes velferd»
 • Bidra til opprettelse av kor/orkester i Grimstad
 • Sikre at vedtatt bysykkelordning blir gjennomført
 • VT skal utarbeide politikk som handler om en inkluderende og mangfoldig studietid
 • Jobbe for at SiA legger til rette for gjenbruk av bøker

 

Organisatorisk: 

 • Revurdere valgtidspunkt for SiA-styret og valgperioder generelt i VT
 • Omorganisere Fordelingsutvalget
 • Utarbeide en god ordning for utlån av fritidsutstyr
 • Før valg høsten 2021 utrede hvordan valg i VT kan organiseres slik at SiA-styremedlemmer blir valgt inn på våre
 • AU skal jobbe for et årlig møte mellom SiA og VT representantene hvor SiA gjør rede for aktive prosjekt og planer for året

 

Kommunikasjon:

 • Utarbeide en mal for forutsigbart promoteringsmateriale
 • Spre informasjon om studiestart, østsia og bluebox til alle medlemsinstitusjoner

 

Vedtatt 05.05.2021

Revidert 13.10.21