Handlingsplan 2022/2023

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder skal prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet utover det. 

 

Generelt:

 • Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger
 • Samarbeide med SiA Studentliv om organisatorisk utvikling av VT og utvikle en modell for samarbeid ved fastsettelse av hvilke administrative tjenester SiA skal bidra med fremover
 • AU skal jobbe for et årlig møte mellom SiA og VT representantene, hvor SiA gjør rede for aktive prosjekt og planer for året
 • Følge opp etableringen av Studentsamfunnet i Skippergata
 • Endre og forbedre søknadsprosess med studentsosiale midler
 • Sikre videre samarbeid med de ulike Universitetene og Høyskolene i Agder
 • Arbeide for å sikre studenter i Agder gratis sanitærprodukter

 

Politisk:

 • Følge opp arbeidet med utbygging av nye studentboliger
 • Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud gjennom Studentrådet i Kristiansand og i Grimstad
 • Sikre videre gode strømavtaler for studenter
 • Fremme VTs politiske mål i media
 • Følge opp studenters trivsel ved tilleggsundersøkelsen fra SHoT

 

Organisatorisk: 

 • Fortsette tilbudet om hundedager, fortrinnsvis rundt semesterstart i januar og eksamensperioder
 • Opprette samarbeidsavtale med KSI og GSI
 • Holde søkekurs om studentsosiale midler

 

Kommunikasjon:

 • Utarbeide en mal for forutsigbart promoteringsmateriale
 • Sikre at promoteringsmateriell er til gode for studenter ved alle studiestedene i Agder
 • Kommunikasjonsutvalget (KU) skal starte og fullføre tre kommunikasjonsprosjekter i sin periode
 • Spre informasjon om Studentsamfunnet i Skippergata
 • Øke aktivitet og styrke engasjement på sosiale medier (SoMe), og gi viktig og relevant informasjon der
 • Aktivt iverksette stand-virksomhet, der VT, KU og AU kan representere oss på de ulike studiestedene

 

Vedtatt 12.10.2022