Semesterhjul for H22

Semesterhjul for høst 2022 i Velferdstinget i Agder 

 

 

Saker som skal tas opp på VT-møtet 

Sosialt 

August 

 

 

September

 • Onsdag 14.: VT-møte

 • Forretningsorden
 • Semesterhjul H22
 • Møtedatoer
 • VT-treff 

Oktober

 • Onsdag 12.: VT-møte

 • Økonomireglement
 • Handlingsplan
 • Utviklingsplan
 • VT-treff 

November

 • Onsdag 16.: VT-møte

 • Tildeling av SSM for V23
 • Vedta budsjett 2023
 • VT-treff 

Desember

 • Valgforsamling
  • SiA kulturfond
  • Fordelingsutvalget
 • Avslutning for VT 

Januar

 • Onsdag 11.: VT-møte
 

 

* I tillegg til VT-møtet er det også valgforsamling i mai, hvor AU, VK, KU og SiA-styret blir valgt.