Semesterhjul for H23

Semesterhjul for høst 2023 i Velferdstinget i Agder 

 

 

Semesterhjul og saker som skal tas opp

Sosialt 

September 

 • VT-møte - 13.09.23 (Kristiansand)
 • Forretningsorden
 • Semesterhjul H23
 • Møtedatoer
 • Etiske retningslinjer
 • Fraværssystem
 • Oppstartsseminar

Oktober

 • VT-møte - 11.10.23 (Kristiansand)
 • Økonomireglement
 • Handlingsplan
 • Utviklingsplan
 • VT-treff

November

 • VT-møte - 08.11.23 (Grimstad)
 • Tildeling av studentsosiale midler for vår 2024 - 15.11.23
 • Halloweenvors

Desember

 • VT-møte - 06.12.23 (Kristiansand)
 • VT-treff 

Januar

 • VT-møte - 10.01.24 (Kristiansand)
 • Semesterhjul V24