Semesterhjul for V23

Semesterhjul for høst 2022 i Velferdstinget i Agder 

 

 

Saker som skal tas opp på VT-møtet 

Sosialt 

Januar 

 • Semesterhjul V23
 • VT-treff

Februar

 • Onsdag 8. februar: VT-møte

 • Økonomisk avtale med KSI
 • Nytt tildelingsreglement SSM
 • Valgreglement
 • Nyttårsbord

Mars

 • Onsdag 15. mars: VT-møte

 • Vedtektene
 • Regnskap 2022, med forbehold om når regnskap er klart fra SiA
 • VT-treff 

April

 • Onsdag 12. april: VT-møte
 • VT-treff 

Mai

 • Mandag 15. mai: SSM-møte
 • Mandag 22. mai: Valgforsamling og VT-møte

 • Valg / Handlingsplan for neste år, utviklingsplan, evaluering av året

 

Juni

 

 •  Sommeravslutning