Utviklingsplan

Utviklingsplanen er organisasjonens veiledning for hvilket arbeidet som skal prioriteres i en lengre periode. Utviklingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige til en hver tid, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Utviklingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget skal prioritere, men legger ikke begrensninger ovenfor hva som er mulig å arbeide med. 

Generelt:

 • VT skal opprettholde en god dialog med SiA angående semesteravgiftsmidler som ikke blir direkte disponert av VT. 
 • VT skal sørge for at fordeling av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte. 
 • Følge opp samarbeidsavtalene med SiA, STA og Teateret. 
 • Avholde søkerkurs hvert semester. 
 • VT skal endre seg i takt med omgivelsene slik at tinget i størst mulig grad evner å fremme interessene til studentene tilknyttet medlemsinstitusjonene.
 • Etablere samarbeidsavtaler med alle medlemsinstitusjonene i VT.

Internt:

 • Forbedre nettsiden vår. 
 • Supplere tomme verv fortløpende. 
 • Legge opp til at VT-treff blir holdt på Østsia, Bluebox og Teateret.
 • Samarbeide med Velferdstingene i Norge (ViN) for å styrke VT lokalt.

Media: 

 • Samarbeide med ViN om nasjonale kampanjer og uttalelser. 
 • Spre informasjon om SiA. 
 • Promotere VT sine valg gjennom stand, nettkampanjer, kantineskjermer og andre mulige profileringskanaler.  

SiA:

 • Følge opp StudentUGA. 
 • Jobbe kontinuerlig med å forbedre det psykososiale miljøet blant studentene.
 • VT skal følge opp og bistå med god samhandling ovenfor SIA på alle områder som omhandler studentvelferd.

Kommune/Fylkeskommune:

 • Opprettholde VT sin plass i Studentrådet i Kristiansand og Grimstad.