Velferdstinget

Velferdstinget (VT) er et organ som skal sikre kontakten mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og studentene ved dens tilknyttede utdanningsinstitusjoner. VT er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke.

VTs oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser. VT fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og er et rådgivende organ ovenfor SiA-styret. VT velger også studentrepresentanter til sine egne utvalg, SiA-styret, SiA Kulturfond og UGA-leder. Som representant i VT sikrer du studentenes stemme inn i arbeidet for å bedre velferdstilbud i Agder.

Det velges 12 faste representanter til VT.  Syv representanter fra UiA, to representanter fra Fagskolen i Agder og en representant fra hver av: NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Noroff og Ansgar Teologiske Høgskole.

Som student har du en verdifull innsikt i nettopp det å være student, og den innsikten om studentlivet er det viktigste man trenger for å ha noe å si om de ulike sakene som kommer opp. Jeg har gått fra å være stille og så godt som usynlig på de første møtene, til nå å foreslå egne endringer og stille til valg på nytt. Jeg tror nok jeg vil fortsette å sitte i Velferdstinget til jeg er ferdig med å studere på UiA. Så godt trives jeg! - Charlotte Ekroll, UiA-representant. 

Man stiller til valg gjennom studentrådet ved sin institusjon. VT sin virkeperiode går fra 1.september til 31. august og det er minimum to møter per semester (vanligvis avholdes det 3 møter per semester).

 

Jeg har merket en enorm endring der jeg tørr mer å snakke høyt for studenter sin sak. Dette tror jeg skyldes at når sakene handler om noe større enn meg, så har jeg ikke samvittighet til å gjemme meg unna. Derfor vil jeg oppfordre akkurat deg også til å stille til valg, selv om du ikke tror at studentpolitikken er noe for deg - Charlotte Ekroll, UiA-representant.

 

Er du UiA student? Still til valg her.

Representantene for 2020/21 er:

Universitetet i Agder:

Fast Charlotte Ekroll
Fast Andreas Landmark
Fast Andrè Sundbø Olsen
Fast Andrea Sivertsgård
Fast Kirsti Stople
Fast Stine Regina Tusvik
Fast Kristopher Nils Kjevik -Wycherley

Fagskolen i Agder:

Fast Børre Bastigkeit
Fast Christian Nedrebø

NLA Mediehøgskolen:

Fast Paul Gaalaas-Hansen

Ansgar:

Fast Kristine Koveland Bendiksen
1.vara Elisabeth Frøstad

Noroff:

Fast Solveig Larsen Aas