Velferdstinget

Velferdstinget er et organ som skal sikre kontakten mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og studentene ved dens tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Velferdstinget er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke. Velferdstingets oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser.

Det velges 12 faste representanter til Velferdstinget.  Syv representanter fra UiA og en representant fra hver av: NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Noroff, Ansgar Teologiske Høgskole, Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets fagskole.

Representantene for 2018/19 er:

Universitetet i Agder:

Fast Marielle Baumann Damgård
Fast Guro V. Huso
Fast Jannicke S. Halvorsen
Fast Thomas Johnsen
Fast Susanne Sofie Olsen
Fast Evren Unal
Fast Helene Vedal
1.vara Benedicte Nordlie
2.vara Silje Moen
3.vara Benjamin Vraspaillai
4.vara Magnus Mathisen

Fagskolen i Kristiansand:

Fast Amanda Birkeland Eide

NLA Mediehøgskolen:

Fast Marta Johansen
Vara Thale Holm

Ansgar:

Fast Christina Frimpong

Sørlandets Fagskole:

Fast Jørn Aaknes

Noroff:

Fast Alexander Berntsen