Velferdstinget

Velferdstinget er et organ som skal sikre kontakten mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og studentene ved dens tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Velferdstinget er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke. Velferdstingets oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser.

Det velges 11 faste representanter til Velferdstinget.  Syv representanter fra UiA, en representant fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, en representanter fra Noroff, en representant fra Ansgar Teologiske Høgskole, og en representant fra Fagskolen i Kristiansand.