FRA VENSTRE: Jakob Mæland (SiA-styreleder), Pål Harv (Adm. direktør SiA), Katrine Bryggeså Øydna (Nestleder SiA-styret) og Helene Ecklo Brevik (VT-leder)

Rekordsum for Studentsosiale midler

Tirsdag 17. oktober ble det bestemt hvor mye midler Velferdstinget i Agder (VT) får dele ut til foreningslivet via studentsosiale midler i 2024, og vi kan med stor glede meddele at foreningslivet får et rekordbeløp.

6. nov 2023 kl 10.16 Mattias Neteland

Et levende og mangfoldig sosialt tilbud er viktig for studenters totale læringsmiljø. Derfor ønsker Velferdstinget, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder (SiA), at de studentsosiale midlene skal brukes til å skape et grunnlag for at nye studentaktiviteter kan dannes, samtidig som de allerede eksisterende aktivitetene skal kunne vokse og bli enda sterkere.

Hvert år kan studentorganisasjonene og foreningene søke studentsosiale midler fra Velferdstinget, og i 2024 vil de kunne søke om en del av rekordbeløpet på 5,15 millioner kroner. Dette vil kunne skape enda mer trygghet for foreningslivet, og bedre utdelinger. Av disse 5,15 millionene er 2 millioner en ekstraordinær tildeling som har blitt jobber hardt for å klare å få til.

Velferdstinget og Studentsamskipnaden har gjennom en revidert samarbeidsavtale fått flere dialogmøter for å forstå studentenes behov og planlegge budsjettering. Velferdstinget har i denne sammenheng vært krystallklare mot SiA på at foreningslivet må styrkes! SiA-styret behandlet saken på styremøtet i oktober der både Velferdstinget og foreningslivet fikk fremlagt saken, og etter en diskusjon gikk et enstemmig styre med på å bevilge 5,15 millioner kroner til studentsosiale midler, som en rekord! - Jakob Mæland, SiA-styreleder.

Jeg tror dette vil gjøre at enda flere får være med

Det å dele ut studentsosiale midler er en av de viktigste oppgavene til Velferdstinget, og innstillingene for våren 2024 er nå publisert. Hvert år går Velferdstinget gjennom søknader fra studentforeninger i Agder, og fordeler de studentsosiale midlene på en mest mulig rettferdig måte, slik at så mange som mulig skal kunne benytte seg av tilbudene som finnes.

Dette er midler foreningslivet sårt trenger. Jeg tror dette vil gjøre at enda flere får være med på enda med aktivitet. Vi vil at foreningene skal ha det så bra sammen at de drar med seg flere, og at vi kan bygge et trygt og godt studentliv i Agder sammen. Med dette beløpet vil enda flere foreninger kunne få støtte, og vi håper at dette kan skape håp og entusiasme for å gjøre Kristiansand og Grimstad til enda mer levende studentbyer. - Helene Ecklo Brevik, VT-leder.

Mange studenter sliter psykisk

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2022 oppgir hele 20% av studenter at de sliter med en eller annen form for psykiske lidelse. Dette er en økning på 2% fra undersøkelsen som kom i 2021, og det er en økende trend for begge kjønn. Totalt oppgir 21% at de har søkt om for psykiske plager de siste 12 månedene, og hele 4% oppgir at de har søkt om hjelp, men ikke har fått.

Håpet med denne tildelingen for de studentsosiale midlene er at foreningslivet i Agder skal kunne vokse seg enda større enn det allerede er, slik at så mange som mulig skal kunne delta og få seg et nettverk.

Studentsosiale midler er at av de viktigste tiltakene i Agder for å motarbeide utenforskap og psykiske lidelser. Gamle og unge studenter kan dele og lære av hverandre, man bryter ned vegger mellom studiestedene, man finner og fellesskap, føler mestring og får gode fritidstilbud, og kobles gjennom foreningene på andre tilbud som man får via SiA og kommunene. -Helene Ecklo Brevik, VT-leder.

Med et enda større budsjett for studentsosiale midler, vil studentene kunne delta på aktiviteter uten å betale dyre dommer fra egen lomme, og mange mener at studentsosiale midler er kjempeviktig for studentenes trivsel.

Studentsosiale midler er kjempeviktig! Det gir studentene muligheten til å gjøre aktiviteter de brenner for uten at det skal koste skjorta. Mange synes det er vanskelig å skaffe seg venner på studiet og finne andre med samme interesser. Studentsosiale midler bidrar til flere arenaer der man kan treffe folk, og det forebygger ensomhet. - Sigrid Lindemark Solheim, Organisatorisk nestleder i Velferdstinget i Agder.

Studentsamskipnaden er opptatt av at studentene skal ha det så bra som mulig i studietiden, også utenfor forelesningssalen, og mener at studentaktiviteter og idretter legger godt til rette for nettopp dette.

Dette er satsningsområdet for å gjøre Kristiansand og Grimstad til landets beste studentbyer. I tillegg ønsker vi å skape sosiale fellesskap blant studenter og motvirke ensomhet. - Jakob Mæland, SiA-styreleder.