Retningslinjer ved utlån av soundboks

Velferdstinget i Agder (VT) har to soundbokser til utlån. De lånes ut til grupper på minimum 10 studenter eller studentforeninger som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA). En Soundboks kan lånes i maks syv dager, men om en ny låntaker melder interesse, må Soundboksen leveres tilbake innen fire dager.

Den som låner Soundboks har ansvar for:

- Skriftlig søknad om utlån må sendes til Kommunikasjonsansvarlig (kommunikasjon@vt-agder.no). Det inngås skriftlig avtale om utlån av Soundboksen 
- Låntaker innehar ansvaret hele utlånstiden. Skulle endring av låntaker innen samme forening forekomme skal Kommunikasjonsansvarlig orienteres  
- Forlengelse av utlån må avtales så fort som mulig med Kommunikasjonsonsansvarlig  
- Ved utløp av låneperioden skal utstyret leveres tilbake i samme forfatning som da det ble utlevert  
- Låntaker står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på Soundboksen etter utlån 
Utlånsperioden avsluttes umiddelbart når utlånsperioden utløper eller de etiske retningslinjene for utlån brytes. For å låne soundboksen en avtale for utlån signeres. Denne avtalen ble vedtatt 16.08.2022, og ligger vedlagt.