ViN-kartong 2022

ViN-kartong, samlingen av Velferdstingene i Norge, har for første gang blitt avholdt i Kristiansand! VT Agder har hatt storfint besøk av VT Gjøvik, Ålesund & Trondheim, VT Oslo & Akershus og VT Vest.

1. sep 2022 kl 13.59 Helene Ecklo Brevik, Kommunikasjonsansvarlig VT Agder

Når velferdstingene i Norge møtes er det for å dele erfaringer om organisasjonenes særegenhet og søke etter bedre individuell drift (velferdstingene.no). På agendaen har det vært samtaler om intern organisering, kommunikasjon, fordeling av midler, studentboliger og frivillighet. De besøkende velferdstingene har fått omvisning i SiA Studenthus, UiA campus Kristiansand og Spicheren. I tillegg hadde vi møtedag i Abra Havn (arrrr), i Dyreparken.

"Det har vært veldig lærerikt å bli introdusert for andre velferdsting, og hvilken rolle de spiller i sin by. Og det har vært veldig hyggelig å bli kjent med dem privat også." -Foreningsansvarlig for Velferdstinget GAT, Brede `Kalven` Haugland

En av de mest spennende delene av besøket var samtale om strategi tilknyttet lanseringen av SHoT-undersøkelsen 2022, som skjer 8. september. Møtet var viktig for å koordinere stemmene våre, for å kunne skape større gjennomslag for studenters velferd nasjonal så vel som lokalt. Vi har også laget et årshjul for å forsterke framtidig samarbeid. Som avslutning har vi hatt besøk fra administrasjonen til SiA, fra Pål Harv og Jon Gotteberg. I tillegg til å ha vært lærerikt og spennende har vi blitt ordentlig gode venner, som lover godt for Velferdstingenes framtidige samarbeid. Vi ser fram til framtidige ViN-kartong i Trondheim.

"ViN er et nyttig og viktig nettverk for oss som driver med velferdspolitikk. Vi har hatt mange gode samtaler av faglig og sosial art." -Leder for Velferdstinget Oslo & Akershus, Marius Torsvoll

 

"Veldig spennende å få innsikt i prosjekter i andre studiebyer. Dette kan brukes i arbeid med saker i egne studiebyer." -Nestleder for Velferdstinget GAT, Ferdinand Tomek Marnburg

Foto: Leder av VT Oslo og Akershus, Marius Torsvoll // OA-totten