Arbeidsutvalget

Velferdstinget velger et arbeidsutvalg (AU). til å lede den daglige driften av Velferdstinget i Agder. Av medlemmene i Arbeidsutvalget velger Velferdstinget særskilt leder, nestleder og et styremedlem.

AU har i samarbeid med Sekretariatet saksbehandlingsansvar overfor Velferdstinget. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i Velferdstinget, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av Velferdstinget.

AU for 2018/19 er:

Leder:
Jakob Mæland, Universitetet i Agder
Mobil: 46543396‬
Mail: leder@vt-agder.no

Nestleder:
Arlene Henneli, Universitetet i Agder
Mobil: 98830025
Mail: nestleder@vt-agder.no

Styremedlem:
Victor Larsson, Universitetet i Agder
Mail: styremedlem@vt-agder.no