AU 22/23 Fra venstre: Konstanse Åkerman, Michelle Brynildsen, Helene Brevik & Miriam Trovi

Arbeidsutvalget

VT velger et Arbeidsutvalg (AU) til å lede den daglige driften av Velferdstinget i Agder. Av medlemmene i AU velger VT særskilt disse stilingene.

AU har saksbehandlingsansvar overfor VT. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. AU skal jobbe for å gjennomføre politikken som VT vedtar. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i VT, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av VT.

 

Her kan du lese mer om politikken som er vedtatt av VT.

 

AU for 22/23

Leder:
Michelle Brynildsen
Mail: leder@vt-agder.no
Tlf.: 46426512
Stillingsbeskrivelse

 

Politisk nestleder:
Konstanse Åkerman, Universitetet i Agder
Mail: politisk@vt-agder.no
Tlf.: 99375677
Stillingsbeskrivelse

 

Organisatorisk nestleder:
Miriam Trovi, Universitetet i Agder
Mail: organisatorisk@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse

 

Kommunikasjonsansvarlig:
Helene Ecklo Brevik, Universitetet i Agder
Mail: kommunikasjon@vt-agder.no
Tlf.: 45803521
Stillingsbeskrivelse