Arbeidsutvalget

Velferdstinget velger et arbeidsutvalg (AU). til å lede den daglige driften av Velferdstinget i Agder. Av medlemmene i Arbeidsutvalget velger Velferdstinget særskilt leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder.

AU har i samarbeid med Sekretariatet saksbehandlingsansvar overfor Velferdstinget. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. AU skal jobbe for å gjennomføre politikken som Velferdstinget vedtar. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i Velferdstinget, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av Velferdstinget.

AU for 20/21 er:

Leder:
Anna Synnøve Røysland, Universitetet i Agder
Mobil: 95005061
Mail: leder@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse

Politisk nestleder:
Thomas Johnsen, Universitetet i Agder
Mobil: 46639125
Mail: politisk@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse

Organisatorisk nestleder:
Michelle Brynildsen, Universitetet i Agder
Mobil: 46426512
Mail: organisatorisk@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse