AU 22/23 Fra venstre: Michelle Brynildsen, Konstanse Åkerman, Miriam Trovi, Helene Brevik

Arbeidsutvalget

VT velger et Arbeidsutvalg (AU) til å lede den daglige driften av Velferdstinget i Agder. Av medlemmene i AU velger VT særskilt disse stilingene.

AU har saksbehandlingsansvar overfor VT. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. AU skal jobbe for å gjennomføre politikken som VT vedtar. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i VT, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av VT.

Her kan du lese mer om politikken som er vedtatt av VT: Politikk.

AU for 22/23 er:

Leder:
Michelle Brynildsen, Universitetet i Agder
Mail: leder@vt-agder.no
Tlf.: 46426512
Stillingsbeskrivelse

Politisk nestleder:
Konstanse Åkerman, Universitetet i Agder
Mail: politisk@vt-agder.no
Tlf.: 99375677
Stillingsbeskrivelse

Organisatorisk nestleder:
Miriam Trovi, Universitetet i Agder
Mail: organisatorisk@vt-agder.no
Tlf.: 93640799
Stillingsbeskrivelse

Kommunikasjonsansvarlig:
Helene Ecklo Brevik, Universitetet i Agder
Mail: kommunikasjon@vt-agder.no
Tlf.: 45803521
Stillingsbeskrivelse