AU 23/24 Fra venstre: Vilma Himberg, Sigrid Lindemark Solheim, Helene Brevik & Mattias Neteland

Arbeidsutvalget (AU) 23/24

VT velger et Arbeidsutvalg (AU) til å lede den daglige driften av Velferdstinget i Agder. Av medlemmene i AU velger VT særskilt disse stilingene.

AU har saksbehandlingsansvar overfor VT. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. AU skal jobbe for å gjennomføre politikken som VT vedtar. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i VT, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av VT.

 

Her kan du lese mer om politikken som er vedtatt av VT.

Leder:
Helene Brevik
Mail: leder@vt-agder.no
Tlf.: 45803521
Stillingsbeskrivelse

Politisk nestleder:
Vilma Himberg, Ansgar
Mail: politisk@vt-agder.no
Tlf.: 48051707
Stillingsbeskrivelse

Organisatorisk nestleder:
Sigrid Lindemark Solheim, Universitetet i Agder
Mail: organisatorisk@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse

 

Kommunikasjonsansvarlig:
Mattias Neteland, Universitetet i Agder
Mail: kommunikasjon@vt-agder.no
Tlf.: 45767560
Stillingsbeskrivelse