AU 21/22 Fra venstre: Anders Nesdal, Michelle Brynildsen, Børre Bastigkeit og Charlotte Ekroll

Arbeidsutvalget

VT velger et Arbeidsutvalg (AU) til å lede den daglige driften av Velferdstinget i Agder. Av medlemmene i AU velger VT særskilt disse stilingene.

AU har saksbehandlingsansvar overfor VT. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. AU skal jobbe for å gjennomføre politikken som VT vedtar. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i VT, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av VT.

Her kan du lese mer om politikken som er vedtatt av VT: Politikk.

AU for 21/22 er:

Leder:
Michelle Brynildsen, Universitetet i Agder
Mail: leder@vt-agder.no
Tlf.: 46426512
Stillingsbeskrivelse

Politisk nestleder:
Børre Bastigkeit, Fagskolen i Agder
Mail: politisk@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse

Organisatorisk nestleder:
Charlotte Ekroll, Universitetet i Agder
Mail: organisatorisk@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse

Kommunikasjonsansvarlig:
Anders Nesdal, Universitetet i Agder
Mail: Kommunikasjon@vt-agder.no
Stillingsbeskrivelse