Hva gjør vi for deg?

Velferdstinget representerer alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Dette gjør vi både i politiske og økonomiske saker, og Velferdstinget har en rekke oppgaver.


.

Her er to av de politiske sakene som Velferdstinget jobber/har jobbet for: